• Materiały zamieszczone w tym dziale podstawowe wiadomości jakie powinien znać uczeń w zakresie budowy, zasad działania i funkcji urządzeń składowych zestawu i jednostki centralnej.
  • W tym kursie zamieszczone są najważniejsze informacje, niezbędne aby właściwie poruszać się i prawidłowo wykorzystywać środowisko arkusza kalkulacyjnego.
  • W tym dziale dowiemy się czym jest baza danych, jakie ma zastosowanie i z jakich obiektów się składa.
  • Z tych materiałów dowiesz się o tym z czym masz do czynienia, co Cię otacza. Algorytmy są wokół nas i o tym właśnie będzie mowa w tym kursie.